Jong de Josua

Josua de Jong ( 1952- )

opleiding: Rijksacademie Beeldende kunst Amsterdam

Schilder van menselijke taferelen, stadsgezichten. Hij werkte voornamelijk te Amsterdam en Mallorca.

Schilderijen van Jong de Josua