Ybanez Miguel

Miguel Ybanez  (geb. Madrid 1946)

Dichter en schilder, beinvloed door Dubuffet, Seurat en Tapies. Verblijf Parijs, Italie en Acquoy ( 1986-1991)

Opleiding  Esquela de Artes Aplicades Madrid. Expo o.a. bij Pulchri en Jaski Gallery.

Litt. isbn 90-74145-04-3 Gradual 13

Er is werk van deze kunstenaar in de collectie.